Wertsi -vertaiset päihdetyössä ry

YHDISTYKSEN TARKOITUS

 

 • vertaistyön tunnetuksi tekeminen ja edistäminen
 • vertaistyöntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen
 • vertaistyöntekijöiden omatoimisuuden edistäminen ja ylläpitäminen
 • vertaistyöntekijöiden työllistymisen tukeminen ja etujen valvonta
 • vertaistyöntekijöiden ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen
 • uusien toimimuotojen etsiminen ja kehittäminen vertaistoimintaan
 • ve
  rtaistyöhön liittyvien ennakkoluulojen ja kielteisten asenteiden poistaminen

 

TOIMINTA

 • työnohjauksien järjestäminen
 • virkistys- ja muu vastaava toiminta
 • koulutusten järjestäminen
 • työllistäminen ja konsultointi
 • tiedotustoiminta päihdehaittoihin ja päihdealan toimintaan liittyvissä kysymyksissä
 • yhteistyö muiden päihdealan toimijoiden kanssa